Khuyến mãi

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI:
 
1. KHUYẾN MÃI 1:
Mã: HALU80K
Điều kiện: 
  • Giảm 80,000₫ giá trị đơn hàng
  • Mua tối thiểu 2 sản phẩm
2. KHUYẾN MÃI 2:
Mã: HALU150K
Điều kiện: 
  • Giảm 150,000₫ giá trị đơn hàng
  • Mua tối thiểu 3 sản phẩm
3. KHUYẾN MÃI 3:
Mã: HALU240K
Điều kiện:
  • Giảm 240,000₫ giá trị đơn hàng
  • Mua tối thiểu 4 sản phẩm
II. CÁCH ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI:
Khi bấm nút "Thanh toán" => Khách hàng chọn mã khuyến mãi. Sau đó bấm nút "Sử dụng".
Lưu ý: Mã giảm giá là do khách hàng chọn. Vì vậy, khách hàng phải chọn mã giảm giá tốt nhất, tương ứng với số lượng sản phẩm mua hàng.
 
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng